Χαρτογράφηση
Χαρτογράφηση περιοχών και καταγραφές μονοπατιών
Σηματοδότηση
Σηματοδότηση μονοπατιών σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές.
Προώθηση
Προώθηση και προβολή του δικτύου μονοπατιών

Διαδρομές για τρέξιμο, μέσα στην Αθήνα αυτή τη φορά! Ετοιμάσαμε για τα γνωστά γυμναστήρια Holmes Place 6 διαδρομές για jogging, γύρω από τα τρία κέντρα τους, στο Μαρούσι, την Αθήνα και τη Γλυφάδα. Οι διαδρομές αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση για όσους προτιμούν να τρέχουν έξω από τον να προπονούνται στο διάδρομο. Και στις έξι διαδρομές, εκμεταλλευτήκαμε πεζόδρομους, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, πάρκα, φαρδιά πεζοδρόμια, ήπιες κλίσεις, αλλά και μέρη με ενδιαφέρον ιστορικό και ωραία θέα. Οι διαδρομές αυτές δημοσιεύθηκαν σε ένα μικρό, καλαίσθητο φυλλάδιο από το Running Club των Holmes Place, το οποία μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες.

Share →
Χαρτογράφηση
Χαρτογράφηση περιοχών και καταγραφές μονοπατιών
Σηματοδότηση
Σηματοδότηση μονοπατιών σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές.
Προώθηση
Προώθηση και προβολή του δικτύου μονοπατιών